FORMULARZ REKRUTACYJNY

Witajcie!

Wraz z rozwojem kampanii i idei Bądź na pTAK! poszukujemy do współpracy osób na terenie całego kraju. Nasi przyszli Liderzy i Edukatorzy Regionalni mieliby w swoich regionach promować przyrodę i potrzebę jej ochrony oraz integrować ludzi wokół jej idei i wartości. Powinni umieć poprowadzić inspirujące zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizować i poprowadzić lokalny Klub Ptaków Polskich, a w razie potrzeby przekonać decydentów i mieszkańców, że ochrona przyrody się opłaca. W swojej działalności społecznej będą popularyzować idee na pTAK! – w szczególności będą rozwijać partnerską sieć Szkół na pTAK!

W ramach projektu planowany jest cykl trzech 4-dniowych szkoleń weekendowych dla przyszłych Liderów i Edukatorów Regionalnych - w terminie od listopada 2014 do marca 2015 oraz przeprowadzenie przez nich co najmniej 30 przyrodniczych warsztatów edukacyjnych w terminie od marca 2015 do kwietnia 2016 roku, za które otrzymają wynagrodzenie.

My dostarczymy wszystkich niezbędnych materiałów i przede wszystkim zapewnimy szkolenia specjalistyczne, które przygotują naszych Liderów i Edukatorów do działania. Między innymi nauczymy, na czym polega pozaszkolna edukacja przyrodnicza, jak przygotować i przeprowadzić dobry i atrakcyjny warsztat edukacyjny lub zajęcia terenowe, jak promować przyrodę, jak pisać projekty i zdobywać środki na finasowanie własnej działalności. Wszystko w najpiękniejszych miejscach w kraju – i całkowicie bezpłatnie.

Jeśli masz duszę społecznika, spore pokłady entuzjazmu, jesteś zajawiona/zajawiony na przyrodę i szukasz dodatkowego zajęcia, które pozwoli Ci realizować tą pasję – to może być oferta dla Ciebie i pomysł na twórcze zagospodarowanie wolnego czasu.

Niestety nie możemy zapewnić Ci regularnego wynagrodzenia ani pracy etatowej, ale gwarantujemy niezwykłą współpracę, silne wsparcie merytoryczne i organizacyjne, prawdziwie twórczą i życzliwą atmosferę oraz najlepsze warunki osobistego wzrostu i rozwoju dla każdego, komu zależy i kto chce zmieniać świat – na bardziej na pTAK!

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany – prosimy wypełnij niniejszy formularz rekrutacyjny. Składa się on z 10 osobnych działów i dotyczy różnych zagadnień tematycznych. Jego wypełnienie może zająć Ci nieco czasu, jednak mamy nadzieję, że poszczególne pytania oraz ich szczegółowość pomogą Ci ocenić, czy nasza propozycja jest tym, w co naprawdę chciałabyś/chciałbyś się zaangażować. Zapraszamy!

Formularz wypełnij online – i prześlij go najpóźniej do dnia 20 września 2014. Dla osób zainteresowanych działaniem jako Lider i Edukator Regionalny w województwie podlaskim termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 16 listopada 2014.
Podczas wypełniania możesz zapisywać i edytować formularz wielokrotnie, co pozwoli Ci na precyzyjne wypełnienie całego zgłoszenia.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami, które zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce Szkoła Liderów i Edukatorów Przyrody bądź kontaktując się z Koordynatorką ds. Edukacji, Ewą Stróżniak - email: ewa.strozniak@ptakipolskie.pl, tel. 887 747 737.

Formularz rekrutacyjny

Część A – Życiorys

A1. Dane osobowe

Format: rrrr-mm-dd

ADRES ZAMIESZKANIA

Format: xx-xxx

A2. Doświadczenie

Pozostało znaków 500

Pozostało znaków 750

Pozostało znaków 500

A3. Inne informacje

A3.1. Znajomość języków
Angielski
Niemiecki
Francuski

Pozostało znaków 250

A3.2. Znajomość obsługi komputera
A3.3. Prawo jazdy kategorii

Pozostało znaków 250

A3.4. Na Lidera Regionalnego którego regionu aplikujesz?

strona 1 z 5

Część B – Kompetencje

B1

Pozostało znaków 250

Pozostało znaków 250

Pozostało znaków 500

Pozostało znaków 500

Pozostało znaków 750

Pozostało znaków 750

Pozostało znaków 500

Pozostało znaków 250

Pozostało znaków 250

Pozostało znaków 250

Pozostało znaków 250

Pozostało znaków 500

Pozostało znaków 500

B2

Pozostało znaków 250

2.2. Opisz swój największy sukces na polu zawodowym lub społecznym

Pozostało znaków 750

2.3. Opisz kiedy ostatni raz wyznaczyłaś/wyznaczyłeś sobie cel?

Pozostało znaków 750

strona 2 z 5

Część B – Kompetencje

B3

Pozostało znaków 250

Pozostało znaków 250

Pozostało znaków 750

Pozostało znaków 250

Pozostało znaków 500

Pozostało znaków 250

Pozostało znaków 750

Pozostało znaków 250

3.9. Opisz najtrudniejszy konflikt jaki musiałaś/musiałeś rozwiązać?

Pozostało znaków 250

B4

Pozostało znaków 750

Pozostało znaków 250

Pozostało znaków 750

Pozostało znaków 250

Pozostało znaków 250

Pozostało znaków 250

strona 3 z 5

Część B – Kompetencje

B5

Pozostało znaków 500

Pozostało znaków 750

Pozostało znaków 750

Pozostało znaków 250

Pozostało znaków 500

Pozostało znaków 500

Pozostało znaków 750

B6

Pozostało znaków 250

6.2. Opisz swoje doświadczenia dotyczące pracy w zespole.

Pozostało znaków 750

Pozostało znaków 250

B7

7.1. Opisz sytuację, w której musiałaś/musiałeś podjąć trudną decyzję i przekonać do niej innych.

Pozostało znaków 750

strona 4 z 5

Część B – Kompetencje

B8

Pozostało znaków 500

Pozostało znaków 300

Pozostało znaków 300

Pozostało znaków 300

B9

Pozostało znaków 250

Pozostało znaków 250

Pozostało znaków 250

Pozostało znaków 250

Pozostało znaków 250

B10

Pozostało znaków 1100

Pozostało znaków 750

Pozostało znaków 750

10.4. Jak długo chciałabyś/chciałbyś pełnić funkcję Lidera Regionalnego stowarzyszenia Ptaki Polskie
 

Pozostało znaków 250

B11

Pozostało znaków 1000

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.081997r. Dz. ustaw nr 133 poz. 833.)

strona 5 z 5